Tijd voor schadevergoeding, tijd voor actie!

Samen staan we sterk!

Advocaten Q-koortsclaim

Nieuws

Behoud recht op schadevergoeding!

Geplaatst op 08 oktober 2014.

Verweij Advocaten stuit voor Q-koortsslachtoffers de verjaring. Daarmee voorkomen zij dat uw recht op schadevergoeding vervalt door verjaring.

Sinds wij op 4 september van dit jaar de overheid aansprakelijk hebben gesteld namens 320 Q-koortsslachtoffers, hebben zo’n 140 overige slachtoffers zich bij ons gemeld met de vraag of zij zich nog konden aansluiten bij de claim. Uiteraard hadden wij ons graag ook namens hen ingezet om schadevergoeding te verkrijgen, maar wij hebben eerder al de deuren moeten sluiten voor inschrijvingen.

In plaats daarvan hebben wij deze slachtoffers de mogelijkheid geboden om namens hen de verjaring van de claim richting de overheid te stuiten. Hierdoor komt hun recht op schadevergoeding niet te vervallen. Wanneer de claim succesvol is en het komt tot uitkering van een schadevergoeding, dan kunnen wij beoordelen of zij daar gelet op hun individuele situatie aanspraak op kunnen maken.

Daarnaast is het van groot belang dat slachtoffers zich bij ons melden, zodat er inzicht komt in het aantal slachtoffers dat schade heeft geleden en nog zal lijden ten gevolge van de Q-koorts en in de omvang van deze individuele schades. Dat brengt een oplossing dichterbij.

Bent u een Q-koortsslachtoffer en wilt u dat wij ook uw vordering stuiten zodat uw recht op schadevergoeding niet vervalt, stuurt u dan de volgende gegevens naar info@qkoortsclaim.nl.

 • Man/vrouw
 • Voorletter(s) (en naam)
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoon thuis
 • Mobiele telefoon
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Naam rechtsbijstandverzekeraar (als u die heeft)
 • Is bij u Q-koorts vastgesteld? Zo ja, waar en wanneer?
 • Is bij u QVS of chronische Q-koorts vastgesteld? Zo ja, waar en wanneer?

Wij zullen u op de hoogte houden van het verloop van de lopende acties via onze website en via Facebook en Twitter.

Vooralsnog zijn aan deze aanmelding geen kosten verbonden. Bij verdere acties kan het zijn dat wij u een vergoeding vragen. U wordt daarover dan vooraf geïnformeerd. U kunt dan alsnog kiezen om mee te doen of niet.

Heeft u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons.

Namens Verweij Advocaten,

Rachel Massop & Ellen van Sommeren

E.: info@qkoortsclaim.nl

T.: 024 2600 800

Bijleveldsingel 32 | 6524 AD Nijmegen | T 024 260 08 00 | F 024 360 21 50 | kvk 54667836 | Website door Masc

ShareThis Copy and Paste