Tijd voor schadevergoeding, tijd voor actie!

Samen staan we sterk!

Advocaten Q-koortsclaim

Nieuws

‘Sorry’ zeggen helpt!

Geplaatst op 15 september 2015.

Het maken van excuses drukt het nemen van verantwoordelijkheid uit, evenals het bevestigen van de geschonden norm. Negatieve emoties bij de slachtoffers over de schadeveroorzakende gebeurtenis en de schadeveroorzaker kunnen hierdoor afnemen, wat bijdraagt aan het herstel van de slachtoffers.

In het onderzoeksrapport ‘Excuses aan verkeersslachtoffers’ doen A.J. Akkermans, J.E. Hulst en S. van Buschbach onderzoek naar de niet-financiële impact van schadetoebrenging en het bevorderen door verzekeraars van het aanbieden van excuses aan verkeersslachtoffers.

Uit dit onderzoek blijkt dat letselschadeslachtoffers, naast vergoeding van hun schade, behoefte hebben aan het ontvangen van excuses. Dit is van groot belang voor de slachtoffers omdat het aangeeft dat de schadeveroorzaker verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden. Bovendien is het maken van excuses van belang voor het bevestigen van de waarden die ten grondslag liggen aan de geschonden norm. Een excuses bevestigt dat de schadeveroorzaker weet dat het niet hoort wat hij deed. Zo kan het niet maken van excuses het beeld schetsen van een lakse schadeveroorzaker die niet stilstaat bij de gevolgen voor het slachtoffer. Dit kan leiden tot grote frustratie bij het slachtoffer.

Drie elementen van excuses zijn te onderscheiden. Het erkennen van verantwoordelijkheid voor de fout en haar gevolgen, het uiten van medeleven voor het slachtoffer en het daadwerkelijk nemen van herstelmaatregelen. Dit laatste punt moet niet vergeten worden. Het slachtoffer kijkt naar of de dader naast enkel woorden ook in daden de verantwoordelijkheid neemt voor het veroorzaken van de schade. Excuses dient dan ook uitdrukkelijk naast, en niet in plaats van, schadevergoeding te komen.

Bijleveldsingel 32 | 6524 AD Nijmegen | T 024 260 08 00 | F 024 360 21 50 | kvk 54667836 | Website door Masc

ShareThis Copy and Paste