Tijd voor schadevergoeding, tijd voor actie!

Samen staan we sterk!

Advocaten Q-koortsclaim

Nieuws

Rechtbank heeft zitting bepaald op 17 oktober 2016

Geplaatst op 09 augustus 2016.

De Rechtbank Den Haag heeft in het lopende proces, dat door zo’n 300 Q-koortsgedupeerden tegen de Staat is aangespannen, een zitting bepaald op 17 oktober 2016.

De advocaten hebben hun standpunten reeds uitvoerig schriftelijk aan de rechtbank kenbaar gemaakt. Zij krijgen tijdens de zitting de gelegenheid om de vragen van de rechters te beantwoorden en om hun standpunten mondeling kort toe te lichten.

Vanwege de verwachte grote belangstelling voor deze zitting heeft de rechtbank gevraagd aan de advocaten om uiterlijk eind augustus 2016 een opgave te doen van alle eisers die deze zitting willen bijwonen. Als u de zitting op 17 oktober 2016 bij de rechtbank te Den Haag wilt bijwonen, dan verzoeken wij u nadrukkelijk u vóór 25 augustus a.s. aan te melden bij info@qkoortsclaim.nl. Als u zich niet tijdig aanmeldt, moet u er rekening mee houden dat u geen toegang wordt verleend.

Alle eisers zijn al via e-mail over deze ontwikkelingen geïnformeerd. Als u niets heeft gehoord, neem dan contact op met: Verweij advocaten, Q-koortsclaim, tel. 06-46745977, info@qkoortsclaim.nl.

Bijleveldsingel 32 | 6524 AD Nijmegen | T 024 260 08 00 | F 024 360 21 50 | kvk 54667836 | Website door Masc

ShareThis Copy and Paste