Tijd voor schadevergoeding, tijd voor actie!

Samen staan we sterk!

Advocaten Q-koortsclaim

Nieuws

Staat handelde adequaat, Q-koortsgedupeerde in de kou!

Geplaatst op 20 oktober 2016.

De overheid vindt het “vreselijk” en “beroerd” dat er zoveel mensen Q-koorts hebben opgelopen, maar ontkent dat er fouten zijn gemaakt. Dat bleek tijdens de drukbezochte zitting in de rechtbank te Den Haag op 17 oktober. De staat heeft alle aansprakelijkheid voor de Q-koortsepidemie die in 2007 uitbrak afgewezen en zegt niet verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen. Met de kennis van toen handelde de overheid adequaat op wat later een “unieke” epidemie bleek te worden.

Hieronder vindt u een gedetailleerd verslag van de zitting.

Het is 09.30 uur op maandagochtend 17 oktober en de bode roept de zaak Van der Aa cs. tegen de Staat uit. Hij zegt dat het publiek zich moet opsplitsen, aangezien er niet genoeg ruimte is voor iedereen in de zittingszaal. Er is veel belangstelling voor deze zaak. Niet alleen van patiënten maar ook van de pers. Gelukkig is er een extra videozaal ingericht.

Eerst begint de rechter uit te leggen hoe de volgorde van de dag zal zijn. Als eerste krijgt Michel van den Berg het woord. Hij vergelijkt de Q-koortsuitbraak met een vliegtuigramp in Brabant en laakt het slappe optreden van de overheid. Daarna is Bert Brunninkhuis aan de beurt. In een vlammend betoog raakt hij de communicatie door de overheid, de privacy van de boeren, de zittingen van de Ombudsman en de gevolgen voor de burger. Vragen, verbazing en verbijstering over het optreden van de overheid. Brunninkhuis: “Hoe is het mogelijk dat ik dagelijks hoor over files in Delfzijl, over de noodzaak van ramen en deuren dicht bij een brand in Assendelft, over weercodes geel op Terschelling, dat ik wel alles te horen krijg over stroomstoringen, gevaarlijke stoffen, wateroverlast, gifwolken, het ruimen van bommen waar dan ook in Nederland. Hoe is het mogelijk dat dit niet gebeurd is bij de levensgevaarlijke Q-koorts?”

Als laatste van de eisende partij nam mr. Ivo Sindram het woord. In zijn pleidooi belicht hij nogmaals enkele feiten en geeft hij het juridisch kader vorm. De onderbouwing, juridisch gezien, stoelt op de artikelen 2 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Volgens deze verdragsbepalingen heeft de Staat de verplichting om direct adequate maatregelen te nemen bij een levensbedreigende situatie als de Q-koortsuitbraak. Door in strijd met dit verdrag te handelen is de Staat aansprakelijk. Er wordt nogmaals herhaald dat de maatregelen die de overheid heeft genomen (een fokverbod, een uitrijverbod, ruimingen, vaccinatie etc.) te laat zijn gekomen, niet in de lente van 2007, maar pas in december 2009. Daardoor zijn vele duizenden mensen onnodig ziek geworden, met soms een dodelijk afloop.

Nadat de eisende partij bijna 2 uur het woord heeft gehad, is het aan de landsadvocaat mr. Houtzagers en mr. Brans om de standpunten van de Staat nogmaals kort toe te lichten. Zij herhalen nogmaals dat de Staat niet aansprakelijk is. Ze vinden het “vreselijk en beroerd” voor alle patiënten maar er zijn geen fouten gemaakt door de overheid. Ze stellen dat dit een onverwachte en unieke gebeurtenis was Q-koorts was voor de uitbraak alleen een beroepsziekte. Verder zeggen ze dat de overheid alle zorg heeft betracht bij het nemen van de maatregelen en dat dit niet eerder had gekund dan eind 2009.

Hierna werd de zitting kort geschorst.

Na de hervatting werden op verzoek van de Staat, de videobelden vertoond van verklaringen van de oud-ministers Klink en Verburg bij de Ombudsman. Hierna is het aan de rechters om vragen te stellen aan partijen over de verschillende punten in de zaak. Zo werd er bijvoorbeeld aan de heren Van den Berg en Brunninkhuis gevraagd of deze zitting ook had plaatsgehad, indien de overheid de aanbevelingen van de ombudsman (excuses aanbieden en schadevergoeding betalen voor de meest schrijnende gevallen) had overgenomen. Hierop werd geantwoord dat dit waarschijnlijk wel het geval zou zijn, maar dat zij er dan met een andere instelling dan nu zouden hebben gezeten. De Staat werd gevraagd waarom hij dit advies van de Ombudsman niet heeft opgevolgd. Als er geen fouten zijn gemaakt kun je ook geen excuses maken, aldus de landsadvocaat, en is er ook geen reden voor schadevergoeding. Komt de vordering van de slachtoffers niet te laat? Is die niet verjaard? Volgens Rohof en Sindram moet eerst de toedracht bekend zijn voor je weet wie je kunt aanspreken. Dat is op zijn vroegst bij de presentatie van het rapport van Commissie Van Dijk in november 2010. De vordering is vervolgens gestuit binnen de wettelijk termijn van 5 jaar, dus op tijd.

Hierna schorste de rechter nogmaals kort om partijen een kans te geven zich voor te bereiden op een tweede termijn, een soort laatste ronde. Hier konden partijen nog een keer bepaalde punten extra aandacht geven of zaken verduidelijken. Om 14.50 uur, dus na ruim 5 uur, sloot de voorzitter de zitting met de mededeling dat op 14 december 2016 in het openbaar vonnis zal worden gewezen.

Bijleveldsingel 32 | 6524 AD Nijmegen | T 024 260 08 00 | F 024 360 21 50 | kvk 54667836 | Website door Masc

ShareThis Copy and Paste