Tijd voor schadevergoeding, tijd voor actie!

Samen staan we sterk!

Advocaten Q-koortsclaim

Nieuws

Q-koorts houdt iedereen nog vast in de greep

Geplaatst op 24 mei 2018.

Graag informeren wij u over de stand van zaken rond de Q-koortsclaim.


Hoger beroep tegen de Staat
Wij, de advocaten Ivo Sindram en Luc Rohof, zijn voor ongeveer 300 cliënten in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 25 januari 2017. Op het moment dat de Memorie van grieven, waarmee het hoger beroep tegen de Staat wordt onderbouwd, nagenoeg gereed is, komt diezelfde Staat onverwacht met een toezegging om Q-koortsslachtoffers aanvullend financieel te compenseren.


Financiële tegemoetkoming voor Q-koortsslachtoffers wordt uitgebreid
Op 14 juli 2017 was al €10 miljoen toegezegd als tegemoetkoming aan de Q-koortsslachtoffers. Op 19 december 2017 hebben de ministers Bruins en Schouten per brief aan de Tweede kamer bekend gemaakt dat daar nog eens €5,5 miljoen bij komt.  De ministers geven aan dat gedacht wordt aan een vergoeding van een vooraf bepaald vast bedrag. Voor mensen met QVS of chronische Q-koorts die besmet zijn geraakt in 2007 t/m 2011, dan wel nabestaanden. Tussen 1 april en 1 juli 2018  maakt de Staat meer bekend over deze regeling.


Wat betekent deze toezegging?
De periode waarin de besmetting heeft plaatsgehad wordt ruim genomen: 2007-2011. Anderzijds is vooralsnog niet duidelijk of aan Q-koortsslachtoffers bij wie geen chronische Q-koorts of QVS (Q-koortsvermoeidheidssyndroom) is vastgesteld, ook een vergoeding wordt toegekend. Het lijkt er op van niet.


Wat betekent dat voor het hoger beroep?
Omdat wij nog niet weten wat deze toezegging concreet gaat betekenen, hebben wij besloten de lopende procedure bij het gerechtshof te Den Haag “on hold” te zetten. Wij willen voor cliënten de optie openhouden om gebruik te maken van de regeling die de Staat hen gaat aanbieden. Wij willen ook zien welk bedrag voor wie uiteindelijk beschikbaar komt. Wij willen verder de uitkomsten en consequenties van deze regeling meenemen in het hoger beroep, dat wij op elk door ons te bepalen moment weer kunnen vervolgen.


Wat betekent dat nu voor Q-koortsslachtoffers?
Is bij u QVS of chronische Q-koorts vastgesteld, of bent u nabestaande, dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de regeling van de Staat. Wanneer dat voorstel komt, hoe dat luidt en hoe u daarover wordt geïnformeerd is nog niet bekend. Wij houden dat uiteraard ook in de gaten en zullen er alles aan doen om de Staat in ieder geval ook met onze cliënten daarover in contact te brengen.


Heeft u “alleen” Q-koorts?
Behoort u niet tot deze categorie, dus is bij u geen QVS of chronische Q-koorts vastgesteld, of bent u geen nabestaande en hebt u schade geleden door de besmetting met Q-koorts, dan kan het belangrijk worden te laten onderzoeken of u wellicht QVS heeft. Bespreek dat desgewenst met uw huisarts.

Bijleveldsingel 32 | 6524 AD Nijmegen | T 024 260 08 00 | F 024 360 21 50 | kvk 54667836 | Website door Masc

ShareThis Copy and Paste