Tijd voor schadevergoeding, tijd voor actie!

Samen staan we sterk!

Advocaten Q-koortsclaim

Nieuws

Uitkering aan Q-koorts-gedupeerden bekend gemaakt

Geplaatst op 28 september 2018.

Minister Bruins heeft op 24 september 2018 de Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts gepresenteerd.
Deze regeling is buiten ons, de advocaten, om tot stand gekomen en raakt het ingestelde hoger beroep tegen de Staat in beginsel niet.

De minister biedt kort gezegd een financiële tegemoetkoming aan voor Q-koortsgedupeerden met de diagnose:

  • Chronische Q-koorts, of
  • QVS of QVS gelijkend ziektebeeld, of
  • Nabestaanden van overleden chronische Q-koortspatiënten

Bovendien moet u besmet zijn met Q-koorts in de periode van 1 januari 2007 – 31 december 2011 (Q-koorts mag wel later zijn vastgesteld).
Als u voldoet aan deze voorwaarden, dan kunt u vanaf 1 oktober a.s. via de website https://www.dus-i.nl/ een aanvraagformulier aanvragen.

Informatie over de regeling of over de aanvraagprocedure?

Deze regeling wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).
Kijk voor meer informatie over de regeling en voor de aanvraagprocedure op hun website: https://www.dus-i.nl/
U kunt vragen over de regeling mailen naar qkoorts@minvws.nl of bellen: 070-3405566.

Met vragen over de regeling kunt u dus bij dit ministerie terecht!

Bijleveldsingel 32 | 6524 AD Nijmegen | T 024 260 08 00 | F 024 360 21 50 | kvk 54667836 | Website door Masc

ShareThis Copy and Paste