Tijd voor schadevergoeding, tijd voor actie!

Samen staan we sterk!

Nieuws

De ontwikkelingen omtrent Q-koorts in de afgelopen jaren.

De tegemoetkoming van Minister Bruins komt later

Geplaatst op 02 juli 2018.

Minister Bruins heeft laten weten dat hij later komt met het financiële gebaar dat hij voor het tweede kwartaal van 2018 had toegezegd. Aangegeven wordt dat mogelijk eind augustus een politiek akkoord over de regeling te verwachten is.

Q-koorts houdt iedereen nog vast in de greep

Geplaatst op 24 mei 2018.

Hoger beroep tegen de Staat
Wij, de advocaten Ivo Sindram en Luc Rohof, zijn voor ongeveer 300 cliënten in hoger beroep gegaan tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 25 januari 2017.

 

Korte samenvatting van het vonnis

Geplaatst op 02 februari 2017.

Woensdag 25 januari jl. heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in de Q-koortszaak. Het vonnis telt bijna zeventig pagina’s (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:587) Hieronder vindt u een korte samenvatting van het vonnis.

Uitspraak in de Q-koortszaak

Geplaatst op 25 januari 2017.

We hebben met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank. Het is een zeer dik en doortimmerd vonnis. We gaan het intensief bestuderen en bespreken. Aan de hand daarvan zullen we besluiten wat we verder gaan doen.

Woensdag 25 Januari 2017 vonnis in de Q-koortszaak

Geplaatst op 16 januari 2017.

Op woensdag 25 januari 2017 volgt de uitspraak van de rechtbank in de rechtszaak die wij namens zo’n 300 Q-koortsslachtoffers hebben aangespannen tegen de Staat.

Datum uitspraak verplaatst

Geplaatst op 05 december 2016.

De rechtbank heeft de uitspraak in de Q-koortszaak van ongeveer 300 eisers tegen de Staat van 14 december 2016 verplaatst. De zitting zal nu plaatsvinden op 25 januari 2017 om 10 uur op de rechtbank te Den Haag. Deze zitting zal in het openbaar zijn. Tijdens deze zitting zal uitsluitend de uitspraak worden voorgelezen door de rechtbank.

Aangifte bij de politie tegen geitenhouder

Geplaatst op 15 november 2016.

Een nabestaande en een slachtoffer van de Q-koortsepidemie uit 2009 hebben maandag bij de politie aangifte gedaan tegen een geitenhouder uit Voerendaal.

Staat handelde adequaat, Q-koortsgedupeerde in de kou!

Geplaatst op 20 oktober 2016.

De overheid vindt het “vreselijk” en “beroerd” dat er zoveel mensen Q-koorts hebben opgelopen, maar ontkent dat er fouten zijn gemaakt. Dat bleek tijdens de drukbezochte zitting in de rechtbank te Den Haag op 17 oktober.

Nieuwe uitzending Zembla

Geplaatst op 27 september 2016.

Woensdag 28 september 2016 komt Zembla met een nieuwe uitzending over de Q-koorts.

Rechtbank heeft zitting bepaald op 17 oktober 2016

Geplaatst op 09 augustus 2016.

De Rechtbank Den Haag heeft de datum van de zitting bepaald op maandag 17 oktober 2016. Er wordt een grote opkomst verwacht en u wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk om u bij ons aan te melden wanneer u de zitting wil bijwonen.

Toehoorder werd rechter

Geplaatst op 27 juni 2016.

Verslag over de thema-avonden “Q-koorts, wat doet de rechter?”

Q-koorts veel dodelijker dan gedacht

Geplaatst op 31 mei 2016.

Q-koorts heeft veel meer dodelijke slachtoffers gemaakt dan voorheen werd gedacht.

De Staat heeft gereageerd op de dagvaarding

Geplaatst op 04 april 2016.

De conclusie van antwoord is binnen. Hierin wordt, zoals verwacht, op alle punten van de vordering van de Q-koortsslachtoffers verweer gevoerd door de Staat. Deze zomer zal een comparitie van partijen plaatsvinden waarbij de rechter de zaak verder zal onderzoeken.

Thema-avond ‘Q-koorts: wat doet de rechter?’

Geplaatst op 29 februari 2016.

Deze maand zullen er twee thema-avonden worden gehouden waarin de huidige stand van zaken zal worden weergegeven. Om ook een indruk te geven van hoe een procedure tegen de Staat loopt, zullen de standpunten van zowel de Staat als de Q-koortsgedupeerden naar voren worden gebracht tijdens een nagespeelde rechtszitting.

Bijzondere zaken

Geplaatst op 15 februari 2016.

Een speciale oproep voor specifieke gevallen van Q-koortsgedupeerden in de zaak tegen de geitenhouders.

Verwachte reactie landsadvocaat

Geplaatst op .

De reactie van de landsadvocaat op de dagvaarding van de Staat zal eind maart worden gegeven.

Q-koortsgedupeerden dagen de overheid voor de rechter

Geplaatst op 02 november 2015.

Vandaag is de dagvaarding uitgereikt aan de minister en hebben bijna 300 Q-koortsslachtoffers de overheid voor de rechter gedaagd teneinde schadevergoeding te krijgen.

‘Sorry’ zeggen helpt!

Geplaatst op 15 september 2015.

De woorden ‘sorry’ of ‘het spijt me’ kunnen van grote invloed zijn op een slachtoffer en kunnen bijdragen aan zijn herstel.

Q-koortsclaim in de startblokken

Geplaatst op 26 juni 2015.

Er is de afgelopen maanden veel aandacht geweest in de pers en politiek voor Q-koorts en de gevolgen die deze ziekte vandaag de dag nog steeds heeft voor vele slachtoffers en hun directe omgeving.

‘Langetermijneffect van Q-koorts aangetoond’

Geplaatst op 06 februari 2015.

Tot opluchting van de patiënten is het wetenschappelijk bewezen: een besmetting met Q-koorts kan blijvende vermoeidheid veroorzaken. Hier volgt een artikel uit de Volkskrant.

‘Ruim een derde van Q-koortspatiënten houdt klachten’

Geplaatst op 03 februari 2015.

Dat blijkt uit onderzoek van Joris van Loenhout van het Radboudumc. Het is het eerste grootschalige onderzoek naar de langetermijngevolgen van Q-koorts.

‘Overheid moet uit voorzorg maatregelen durven nemen bij infectieziektebestrijding’

Geplaatst op 12 december 2014.

Voormalig directeur van GGD Hart voor Brabant Hugo Backx reageert nogmaals op de rol van de overheid bij de aanpak van Q-koorts in een interview met het Brabants Dagblad.

Staatsecretaris Dijksma wijst aansprakelijkheid van de overheid af

Geplaatst op 23 oktober 2014.

Begin september 2014 stelden wij de overheid aansprakelijk voor de schade die Q-koortsslachtoffers hebben geleden. Staatssecretaris van Economische Zaken Dijksma wijst de aansprakelijkheid af.

Reactie van overheid op aansprakelijkstelling blijft uit

Geplaatst op 17 oktober 2014.

Hoewel de overheid aangaf uiterlijk 17 oktober te reageren op de aansprakelijkstelling die wij begin september hebben verstuurd, blijft een reactie vooralsnog uit.

Behoud recht op schadevergoeding!

Geplaatst op 08 oktober 2014.

Verweij advocaten stuit voor Q-koortsslachtoffers de verjaring. Daarmee voorkomen zij dat uw recht op schadevergoeding vervalt door verjaring.

Antwoord minister Schippers op Kamervragen

Geplaatst op 02 oktober 2014.

Minister Schippers geeft antwoord op vragen van de Tweede Kamer omtrent de aansprakelijkheid van de overheid voor Q-koorts.

Huidige stand van zaken aansprakelijkstelling veehouders (september 2014)

Geplaatst op 22 september 2014.

Graag brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken betreffende de claim tegen de veehouders.

Volg ons nu ook op Facebook en Twitter

Geplaatst op 17 september 2014.

Blijf op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van Q-koortsclaim op Facebook en Twitter.

‘Argos legt gebrek aan onafhankelijkheid van IGZ bij Q-koorts bloot’

Geplaatst op .

Bij de bestrijding van Q-koorts is de onafhankelijke positie van de IGZ verloren gegaan, waardoor inhoudelijke discussies en politieke afwegingen in elkaar zijn overgelopen.

Contact gezocht met alle Q-koortsslachtoffers

Geplaatst op 08 september 2014.

Bent u Q-koortsslachtoffer of kent u Q-koortsslachtoffers in uw omgeving? Meld u zich dan bij ons.

Overheid aansprakelijk gesteld namens Q-koortsslachtoffers

Geplaatst op 04 september 2014.

Mr. Luc Rohof en mr. Ivo Sindram hebben vandaag de overheid aansprakelijk gesteld namens de Q-koortsslachtoffers. Hier vindt u het persbericht.

Q-koortsclaim maakt zeker kans

Geplaatst op 05 juni 2014.

In het Brabants Dagblad heeft Ingeborg Haazen een opinie geschreven over de haalbaarheid van de Q-koortsclaim naar de overheid.

QVS en Qure-Studie

Geplaatst op 02 juni 2014.

Onze hulp vaak ingeroepen bij andere juridische kwesties waar Q-koorts – soms slechts zijdelings – een rol speelt. Wij zien daarbij nog altijd veel misverstanden rond de erkenning van klachten en beperkingen vanwege de Q–koorts, ook bij artsen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar gaat toch over tot uitkering

Geplaatst op 12 mei 2014.

Henk heeft de hulp van mr. Luc Rohof, advocaat van Q-koortsclaim, ingeroepen. Hij heeft er voor gezorgd dat er een nieuwe expertise plaats vond. Voor het eerst is Henk eens goed onderzocht en is er naar zijn verhaal geluisterd.

Q-koorts op TV: 15 mei om 20.25 uur op Ned 2 in Eén op Eén

Geplaatst op 07 mei 2014.

Interview met Bert Brunninkhuis over de aansprakelijkheid van de overheid in de ogen van een Q-koorts patiënt.

Uitrijden van besmette mest is ook oorzaak van verspreiding Q-koorts

Geplaatst op 06 mei 2014.

Het uitbreken van Q-koorts blijkt vaak samen te hangen met het uitrijden van besmette mest. Tot nu toe werd aangenomen dat de besmetting rechtstreeks van geitenboerderijen kwam, en dat dus vooral omwonenden van het geitenbedrijf ziek werden.

Stand van zaken (Februari 2014)

Geplaatst op 24 februari 2014.

Graag brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Medische keuring door verzekeringsarts, een ramp?

Geplaatst op .

Als advocaten van honderden Q-koortsslachtoffers bereiken ons ook veel vragen over beoordelingen door verzekeringsartsen voor het UWV en voor verzekeringsmaatschappijen in het kader van de AOV.

Q-koorts wel medisch objectiveerbaar?

Geplaatst op 16 januari 2014.

Goed nieuws voor Q-koorts patiënten met vermoeidheidsklachten; de verzekeringsarts lijkt deze klachten serieus te nemen.

Q-koorts in beeld

Geplaatst op 27 november 2013.

De afgelopen jaren is in de media veel aandacht geweest voor de Q-koorts. Onder het kopje ‘media’ hebben wij in chronologische volgorde een selectie van filmpjes voor u op een rij gezet.

Q-koortsclaim

Geplaatst op 11 oktober 2013.

Afgelopen week hebben mr. Luc Rohof en mr. Ivo Sindram de besmette bedrijven aansprakelijk gesteld namens de Q-koorts getroffenen. Ook de overheid zullen wij aansprakelijk stellen, nu er na 2010 opnieuw tal van bezwarende feiten tegen de overheid boven tafel zijn gekomen.

De inschrijving voor Q-koortsclaim is gesloten

Geplaatst op 01 juli 2013.

De inschrijving voor Q-koortsclaim is gesloten. De advocaten gaan over tot acties voor degenen die onlangs een overeenkomst hebben getekend.

Hulp bij problemen met UWV of verzekeraar

Geplaatst op 20 juni 2013.

Wij komen regelmatig in contact met slachtoffers die met het UWV of de AOV-verzekeraar in de clinch liggen over een uitkering. Niet geheel verrassend, het gaat immers om een zeer weerbarstige materie. Dat neemt niet weg dat er toch een oplossing moet komen waarop het Q-koortsslachtoffer recht heeft.

Q-koortsclaim na debat Tweede Kamer 11 april 2013

Geplaatst op 03 mei 2013.

De Tweede Kamer heeft op 11 april jongstleden gedebatteerd over de schade van Q-koortsslachtoffers. Wij hebben gemerkt dat dit debat tot veel vragen heeft geleid over de vooruitzichten voor Q-koortsclaim. In dit artikel bespreken wij wat er aan bod is gekomen tijdens het debat en wat dit betekent voor onze activiteiten.

Uitzending Nieuwsuur en debat Tweede Kamer Q-koorts

Geplaatst op 10 april 2013.

Vanavond zal er in een uitzending van Nieuwsuur aandacht worden besteed aan Q-koorts. Daarin zal onder meer worden gesproken over het aanstaande debat over Q-koorts welke morgen zal plaatsvinden.

Stand van zaken (Maart 2013)

Geplaatst op 18 maart 2013.

Graag brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken met een nieuw overzicht van de recente ontwikkelingen en de acties die gestart zullen worden.

Test schade-enquête kan van start

Geplaatst op 17 januari 2013.

In ons vorige nieuwsbericht “‘Laatste stand van zaken” hebben wij onze deelnemers gevraagd zich aan te melden om het concept van de door ons ontwikkelde schade-enquête te testen. Op dit verzoek hebben wij veel enthousiaste reacties ontvangen. Het testpanel is daarom nu compleet en de aanmelding hiervoor is inmiddels gesloten.

Stand van zaken (Januari 2013)

Geplaatst op 01 januari 2013.

Graag brengen wij u op de hoogte van de huidige stand van zaken met een nieuw overzicht van de recente ontwikkelingen en de acties die gestart zullen worden.

Slachtoffers eisen schadevergoeding

Geplaatst op 05 juli 2012.

Inmiddels hebben ruim 400 Q-koortsslachtoffers zich aangemeld bij de Stichting Q-koortsclaim. Zij zien zich door het laakbare handelen van de overheid voor het blok gezet en eisen schadevergoeding van de overheid.

Ombudsman: “Overheid heeft onbehoorlijk gehandeld”

Geplaatst op 02 juli 2012.

Rapport ombudsman geeft steun aan de stelling van Q-koortsclaim dat de overheid aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade van de Q-koortsslachtoffers.

Ombudsman presenteert op dinsdag 19 juni rapport Q-koorts

Geplaatst op 18 juni 2012.

De Nationale ombudsman presenteert op dinsdag 19 juni 2012 de uitkomsten van zijn onderzoek naar het optreden van de overheid in het kader van de Q-koorts. De vraag die Nationale ombudsman Brenninkmeijer in zijn rapport zal beantwoorden is in hoeverre de overheid “behoorlijk” heeft opgetreden in het kader van de aanpak van de Q-koorts.

Nieuwsuur: Overheid nalatig bij aanpak van Q-koorts

Geplaatst op 13 juni 2012.

Uit een uitzending van Nieuwsuur blijkt dat een groot deel van de besmettingen met Q-koorts mogelijk voorkomen had kunnen worden als informatie, die al een half jaar bekend was op het Ministerie van Landbouw, niet was verzwegen.

Focus-uitzending met advocaat Luc Rohof van Q-koortsclaim

Geplaatst op 03 mei 2012.

Medeoprichter van de Stichting Q-koortsclaim Luc Rohof wordt geïnterviewd door DTV en geeft aan wat de Stichting Q-koortsclaim kan betekenen voor de Q-koortspatiënten.

Stichting Q-koortsclaim op volle kracht vooruit

Geplaatst op 18 april 2012.

De vorderingen tot nu toe en de plannen voor de toekomst.

Thema-avond door ruim 250 mensen bezocht.

Geplaatst op 23 maart 2012.

Thema-avond van 12 maart jl. druk bezocht. Lees hier wie er spraken.

Stichting Q-koortsclaim in de media

Geplaatst op 29 februari 2012.

De afgelopen dagen is de stichting Q-koortsclaim regelmatig in de media gekomen. Bekijk hier een aantal TV-uitzendingen.

Bijleveldsingel 32 | 6524 AD Nijmegen | T 024 260 08 00 | F 024 360 21 50 | kvk 54667836 | Website door Masc

ShareThis Copy and Paste